...slučajno je ovdje, kivna kad se sjeti da je mogla biti na drugom mjestu, razdragana kad pomisli da će biti. Obična je samo kad zaboravi.
Roses:26279

22.12.2017.

22.12.

Ljudi koji se uslikaju u sobi i doslovno se ništa ne vidi osim bijelog zida ili možda fikusa u ćošku, ali stave lokaciju Graz, Banja Luka, Amsterdam, Kakanj. Pa ne može braćo i sestre, gdje su dokazi?


~honeeybee